Stöd för dig som har grundläggande behov.

Vad räknas som grundläggande behov?

Följande räknas i dagsläget som grundläggande behov:

  • Andning
  • Personlig hygien
  • Intagande av måltider
  • Att klä av och på sig
  • Kommunikation med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Från och med 2023-01-01 kommer fler ha rätt till personlig assistans.
Den sistnämnda punkten ovan kommer tas bort och istället läggs två andra punkter till:

  • Stöd som den enskilde behöver på grund av psykisk funktionsnedsättning, för att förebygga att han eller hon fysiska skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  • Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund att ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Mer om lagändringen finns att läsa hos Försäkringskassan eller på regeringens hemsida.