Vi hjälper dig med dina behov utifrån dina önskemål.

Bli kund hos oss

Oavsett om du har ett beslut sedan tidigare eller ska ansöka om ett nytt beslut om personlig assistans – att bli kund hos oss är enkelt.

Om du inte har ett beslut om personlig assistans sedan tidigare hjälper vi gärna dig med din ansökan. Det som är avgörande när det kommer till huruvida du är berättigad personlig assistans eller inte är hur dina behov av hjälp ser ut när det kommer till dina grundläggande behov. Läs mer om grundläggande behov här »

Vi rekommenderar alltid att skicka in ansökan till både din hemkommun och Försäkringskassan då de kan vara svårt att veta hur de båda räknar tiden för grundläggande behoven.

  1. Det första steget för att ansöka om personlig assistans är att kontakta vården så att din läkare kan skriva ett intyg som beskriver dina hjälpbehov. Förutom detta vill gärna Försäkringskassan ha en ADL-bedömning som utförs av arbetsterapeut.
  2. Ta kontakt med oss på Alen Omsorg så kan vi tillsammans med dig gå igenom dina intyg och se om det kan behövas något ytterligare eller om vi tror det räcker för ansökan. Du kommer då få en kontaktperson som senare kan bli din samordnare. Vi kan förutom att ge rådgivning även hjälpa er rent juridiskt i de fall detta behövs eller önskas. Om du får din ansökan avslagen eller om du upplever att beslutet är otillräckligt så kan du få hjälp att överklaga detta.
  3. Efter att du fått ditt beslut kommer du tillsammans med din samordnare att planera för alla praktiska delar som rör din assistans, så som upprättande av genomförandeplan och rekrytering av assistenter. Tillsammans med dig skräddarsyr vi din assistans så som du vill ha den.
  4. Din samordnare kommer löpande se till så att kvaliteten i din assistans är så hög som möjligt. Tillsammans ser vi till att både rapportering och redovisning fungerar på bästa möjliga sätt. Samordnare, du och dina assistenter utgör ett team, och det är genom samarbetet vi blir starka.

Byte av assistansbolag?
Du får stöd och hjälp genom hela processen

  1. En första kontakt med Alen Omsorg är alltid kravlös. Välkommen att kontakta oss via vårt formulär, mail, telefon eller vårt kontor i Umeå.
  2. Vi bokar tid för möte på vårt kontor, hemma hos dig eller på en annan plats som känns bra för dig. Under mötet kommer vi gå igenom vad du har för önskemål och behov samt kommer överens om hur vi på bästa sätt kan bemöta dessa.
  3. När du väljer att byta till Alen Omsorg skriver vi ett avtal. Vi kommer stötta dig i alla delar för att bytet av assistansbolag ska gå så smidigt som möjligt. Vi hjälper dig med allt det praktiska som du önskar stöd med.
  4. Beroende på hur lång uppsägningstiden är hos din nuvarande anordnare så kan uppstartstiden variera. Vi kommer ta över din assistans så fort det går och du har alltid möjlighet att ta med dig dina nuvarande assistenter – vi anställer dem så du får ta med dig de personer som du upplever är ett bra stöd för dig.

Varmt välkommen!

Kontakta mig, jag är intresserad av att veta mer om er personliga assistans:

    Genom att kryssa i den här rutan bekräftar du att du har läst och godkänner våra användarvillkor angående lagringen av uppgifterna som skickas in via detta formulär: